Thus twat tweeted @rungta.

From the month of July, 2011.

OH: “Dhoka nahin de raha hoon main. Maal hai mere paas, Metro mein.

“Main aa raha hoon.”

12:21 AM Jul 4th 2011